Logo

CF Consulting

Jesteśmy jedną z pierwszych na polskim rynku firm, specjalizujących się w obliczaniu i weryfikacji śladu węglowego. Wieloletnia współpraca z biznesem, uczelniami oraz jednostkami administracji publicznej umożliwiła powstanie organizacji, która kompleksowo wspiera firmy w analizie śladu węglowego. Ogromne doświadczenie daje nam możliwość wspierania Państwa w obliczaniu emisji gazów cieplarnianych nawet w bardzo trudnych przypadkach.

Zapraszamy do kontaktu.

CF Consulting

Doświadczenie

Doświadczenie CF Consulting obejmuje pracę na rzecz największych przedsiębiorstw z sektorów: finansowych, usługowych, FMCG, transportowych, IT. Firma wspierała w zakresie obliczania śladu węglowego także największe podmioty z branży chemicznej oraz wydobywczej.

CF Consulting gwarantuje pełne wsparcie w zakresie śladu węglowego: zaczynając od doradztwa i wsparcia merytorycznego, poprzez kalkulację carbon footprint, aż po weryfikację poprawności jego obliczenia.

Założycielem CF Consulting jest Małgorzata Wernicka, absolwentka Ochrony Środowiska na SGGW w Warszawie, doktorantka na AGH w Krakowie. Od 2010 roku aktywnie uczestniczy w projektach związanych z analizą śladu węglowego zarówno w sferze zawodowej jak i naukowej. Brała udział w tworzeniu dokumentów unijnych opracowując metodykę obliczania śladu węglowego i środowiskowego. Szkoli i doradza przedsiębiorcom w zakresie obliczania śladu węglowego (carbon footprint) oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jest ekspertem w zakresie: ISO 14040, 14044, 14064-1,2,3, 14067; PAS 2050:2011; GHG protocol; ISO 14001 oraz ISO 9001 a także SA8000.

Od 2016 roku jest także zewnętrznym audytorem etycznym.

Zakres usług

Obliczanie Śladu Węglowego

Obliczanie Śladu Węglowego

Obliczanie śladu węglowego dla organizacji oraz dla produktów

Weryfikacja

Weryfikacja

Weryfikacja śladu węglowego zgodnie z obowiązującymi wymaganiami

Analiza opłacalności

Analiza opłacalności

Analiza opłacalności obliczenia śladu węglowego

Raporty ESG

Raporty ESG

Opracowywanie i weryfikacja raportów ESG (Environmental, Social and Governance)

Szkolenia

Szkolenia

Indywidualne, dopasowane do potrzeb szkolenia z tematyki śladu węglowego

Doradztwo

Doradztwo

Kompleksowe wsparcie w zakresie analizy i metodyki obliczania śladu węglowego

Dyrektywa CSRD

Dyrektywa CSRD

Tworzenie i weryfikacja raportów ESG zgodnie z dyrektywą unijną CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Wsparcie komunikacyjne

Wsparcie komunikacyjne

Działania marketingowe i PR w zakresie aktywności ESG i zobowiązań klimatycznych

Sektory

 • Branża spożywcza
 • FMCG (poza sektorem spożywczym)
 • Retail
 • Branża finansowa
 • Branża energetyczna
 • Przemysł chemiczny oraz wydobywczy
 • Branża transportowa
 • Sektor budowlany
 • IT/Telco

Blog

Czym jest ślad węglowy?

Zgodnie z definicją UK Carbon Trust: ślad węglowy to całkowita emisja gazów cieplarnianych (GHG) spowodowana bezpośrednio i pośrednio przez osobę, organizację, wydarzenie lub produkt i jest wyrażana jako ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e).

Ślad węglowy odpowiada za wszystkie sześć emisji gazów cieplarnianych wymienionych w Protokole z Kioto: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC), sześciofluorek siarki (SF6).

Jakie zakresy obliczeń stosuje się w analizie śladu węglowego?

Ślad węglowy może zostać przeanalizowany dla konkretnego produktu lub dla całej organizacji.

Ślad węglowy organizacji może zostać policzony w trzech zakresach:

Zakres 1 | Scope 1

Emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw będących własnością firmy bądź przez nią kontrolowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych.

Zakres 2 | Scope 2

To pośrednie emisje energetyczne powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu.

Zakres 3 | Scope 3

To wszystkie inne pośrednie, wpływające na działanie organizacji emisje, powstałe w całym łańcuchu wartości na przykład: gospodarowanie odpadami, podróże służbowe, zakupione dobra, transport poza naszą organizacją, dostawy do klientów, użytkowanie produktów.

-------

Ślad węglowy produktu analizowany jest w dwóch zakresach:

Od kołyski do bramy (Cradle to Gate) - Pozyskiwanie surowców naturalnych, transport, proces produkcyjny

Od kołyski do grobu (Cradle to Grave) - Pozyskiwanie surowców naturalnych, transport, proces produkcyjny, użytkowanie produktu, transport, utylizacja odpadów

Standardy i normy prawne

 • GHG Protocol (The Greenhouse Gas Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard)

 • ISO 14067:2018 Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification

 • ISO 14064-1:2018 Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

 • ISO 14064-2:2019(en) Greenhouse gases — Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements

 • ISO 14064-3:2019 Greenhouse gases — Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements

 • PAS 2050 - szczegółowy opis sposobu obliczania, oparty na normach: ISO 14021, ISO 14040, ISO 14044:2006 i wytycznych IPCC;

Nasi partnerzy

Kontakt
Zapraszamy do
współpracy

Telefon: (+48) 784 964 432
biuro@cfconsulting.pl
Godziny pracy:
Pon.-Pt. 10:00 – 17:00
Bądź z nami na bieżąco
LinkedIn